Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

Fundacja Arkadia zatrudnianie osób niepełnosprawnych praca dla niepełnosprawnych

Rynek pracy dla osób z niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną nadal nie jest inspirujący. Każdorazowo „chlebodawcy”, którzy mogą wybrać człowieka zdrowego oraz „chorego”, zatrudnią tego pierwszego. Choćby wówczas, gdy ów drugi ma mniejsze zdolności, np. niewystarczające wykształcenie albo brak doświadczenia. Taka okoliczność niedobrze „odciska się” na jednostkach, jakie mają wielorakiego charakteru niepełnosprawności. W następstwie tego praktycznie w ogóle nie zamierzają iść do pracy, „przeżywają” wyłącznie z renty oraz są bezdusznie „spychane” na margines. W RP „nietuzinkowość” nadal czas wiąże się z czymś ujemnym, obcym, nieakceptowalnym. A tymczasem osoby np. z dysfunkcją słuchu, zgodnie z prawem, nigdy nie mogą być dyskryminowane. Nie tylko w wariancie dostępnego rynku pracy. Czy jest dla nich jakaś inicjatywa? Gdzie mogą skierować się po poradę? Czy istnieją jakieś konkretne metody ich aktywizacji?

Fundacje, Centra Edukacji i Aktywizacji, Stowarzyszenia i inne formy pomocy

Jakąś z możliwości aktywizacji osób niepełnosprawnych jest zatrudnianie wspomagane. Sama taktyka rozwinęła się w USA w latach 60. i 70. XX wieku. W naszym kraju zaczęto ją wprowadzać dopiero w 2001 roku. Dziś wiele organizacji pożytku publicznego stosuje ową strategię pomocy w nawiązaniu do osób z niepełnosprawnościami. Na czym ona faktycznie opiera się? Trener pracy i ekspert zawodowy określają ewentualnego podwładnego i chlebodawcę. Ważne są tutaj zdolności spodziewanego zatrudnionego, warunki, jakie ma możliwość zagwarantować pracodawca, zakres obowiązków, wielkość płacy oraz określenie liczby godzin pracy. Po czym osoba niepełnosprawna przechodzi konieczne badania medyczne oraz kurs BHP (są one planowane przez chlebodawcę). Szkoleniowiec pracy absolutnie nie ma tylko wybrać miejsca, w jakim będzie ona funkcjonować, ale dodatkowo przygotować innych zatrudnionych wskazanej jednostki na zatrudnienie nowego. Oprócz tego informować jak wygląda dojazd do korporacji i wesprzeć go w zaadoptowaniu się w obcym otoczeniu. Przeznaczeniem szkoleniowca pracy jest także usuwanie pojawiających się problemów między zwierzchnikiem a podwładnym.

Następnym wariantem pomocy są tzw. Zakłady Pracy Chronionej, które posiadają wyjątkowe pozwolenia. W specyficzny sposób podchodzą do osób z dysfunkcjami, czyli: przyznają im optymalne realia pracy (każdorazowo dostrojone do charakteru i stopnia niepełnosprawności), profilaktykę lekarską i kuracyjną. Owym zakładom należą się preferencje fiskalne, bonifikaty oraz dodatkowe środki ze skarbu państwa (dokumenty przyjmuje PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych). Rozmaite fundacje uczestniczące w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych współdziałają z ZPCh. Kształcą swoich podopiecznych styczności z przełożonym, przystosowywania się do nowej sytuacji w życiu i samodzielności.

Powinniśmy napomknąć jeszcze o Warsztatach Terapii Zajęciowej, na których podopieczni fundacji mają możliwość udoskonalać swoje umiejętności i zamiłowania. W wybranych organizacjach pozarządowych działa co najmniej kilka gatunków takich klasopracowni, przykładowo pracownia artystyczna, pracownia gospodarcza, pracownia rozwijania umiejętności społecznych lub pracownia rehabilitacji ruchowej.

W jaki sposób jeszcze osoby ze stopniem niepełnosprawności mogą szukać pomocy?

We wszystkich miejscach, w których planowane są zajęcia, staże, instruktaże, warsztaty, usługa prawnicza oraz terapeutyczna. Wielokrotnie organizacje pozarządowe interesują się stymulacją z inwalidztwem lub niepełnosprawnością w takim obszarze. Są najwłaściwszym miejscem, w jakim owe osoby mają szansę rozszerzać swoje umiejętności, pozyskiwać informacje, przyzwyczajać się współistnieć z pozostałymi ludźmi oraz uzyskać pomoc w odszukaniu stabilnej pracy. Obrazowo w obszarze szkoleń osoby z niepełnosprawnością mają szanse uczestniczyć w: ćwiczeniach multimedialnych, zawodowych, e-learningowych, predyspozycji społecznych i prawnych. Warsztaty z doradcą w zakresie wyboru zawodu mają na celu wsparcie osoby z orzeczeniem w obszarze wyboru ścieżki zawodowej, przekwalifikowaniu się, preferencji zajęć, przyrządzania materiałów dla pracodawcy lub we właściwym wyszukiwaniu ogłoszeń. Szczególnie istotne jest też to, iż organizacje pozarządowe i różne zbieżne formy socjalne, mogą zdobyć 1% podatku od rodzimych podatników. Którekolwiek uzyskane finanse są zdawane tylko na wspomaganie osób z niepełnosprawnością fizyczną lub psychiczną. Trzeba podkreślić, iż w naszym kraju jest coraz większa wiedza, że za pomocą tego detalu mamy szansę naprawdę komuś pomóc.

Pośrednictwo pracy to inna alternatywa, z której mają możliwość skorzystać osoby np z dysfunkcją słuchu. Chodzi tutaj nie tylko o organizacje pożytku publicznego, tylko wielorakie niezależne przedsiębiorstwa otwarte dla wszystkich. Głównie zajmują się zatrudnianiem „normalnych” osób, zaś jeśli mają sposobność mają oferty szczególne. Chodzi tu o wspomniane oferty pracy dla niepełnosprawnych, które są przystosowane do ich umiejętności. Jeżeli chcesz zyskać większą ilość informacji na ów temat, wejdź w ten odsyłacz – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych

Strona używa cookies
Ok