Kursy dla kierowców-konwojentów

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kurs na prowadzenie karetek pogotowia Kurs uzupełniający dla kierowców

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kurs na prowadzenie karetek pogotowia Kurs uzupełniający dla kierowców

Jakie uprawnienia posiadają pojazdy uprzywilejowane?

Kiedy auta zyskują specjalne upoważnienia? Jakie kodeksy posiadają w tym przypadku moc wiążącą? Otóż do samochodów uprzywilejowanych przyporządkowuje się wszelakie samochody ratujące ludzkie zdrowie, życie bądź własność. Zaliczają się tu też pojazdy, których głównym zamierzeniem jest chronienie bezpieczeństwa państwa, zapewnienie ładu społecznego albo zbliżone aktywności posiadające wpływ na istnienie ludzi w rozleglejszej perspektywie. Pojazdami uprzywilejowanymi są też tzw. kolumny pojazdów, m in. kolumny środków transportu Sił Zbrojnych czy Biura Ochrony Rządu. Niniejsze pojazdy mają także dawać bezpieczeństwo personom publicznym sprawującym władzę w kraju. Przysługuje im wyjątkowa ochrona (m. in. prezydentowi państwa albo Ministrom). Do pojazdów uprzywilejowanych trzeba zakwalifikować także pojazdy wykonujące na drogach prace remontowe, unowocześniające albo porządkowe, a także autokary szkolne lub transportujące osoby niepełnosprawne.

Wszystkie wyszczególnione pojazdy mają na jezdni szczególne zezwolenia. Przede wszystkim kolejni kierowcy muszą ustąpić im miejsce, mianowicie zjechać z ulicy, zawrócić czy w pozostały sposób utworzyć miejsce. W momencie, kiedy pojazd uprzywilejowany załącza sygnalizację optyczną oraz dźwiękową, wszyscy kierujący pojazdami, rowerzyści, motocykliści i przechodnie muszą reagować w zgodzie z tą maksymą. Naturalnie kierowców ambulansów lub pojazdów policyjnych też wiążą zasady: przystosowania prędkości do wymogów panujących na ulicy, odpowiedzialnego zachowania i niestwarzania ponadplanowego ryzyka. W Polsce kierowców środków transportu uprzywilejowanych dotyczą: Prawo o ruchu drogowym oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 grudnia 2003 roku.

Przepisy obligatoryjne dla kierowców przewożących wartości pieniężne

Kierowców-konwojentów obowiązują analogiczne kodeksy co kierowców środków transportu uprzywilejowanych, więc Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ustawa o ruchu drogowym. Funkcjonują jednak dodatkowe wytyczne do przemieszczania wartości pieniężnych, zwłaszcza przeróżnego rodzaju czeków, weksli oraz kolejnych dokumentów zastępujących gotówkę. Dowolny przewóz dozorowany powinien spełniać wymaganie co do ilości „ochroniarzy”, przykładowo od 24 do 50 jednostek obliczeniowych musi ochraniać trzech eskortantów. Dodatkowo omawiany transport musi być zabezpieczany za pośrednictwem elektronicznych zabezpieczeń, m.in. zespołów sygnalizacji próby kradzieży, kompleksów telewizji dozorowej albo układu „panika”. Kierowcy owych aut muszą obowiązkowo przejść profesjonalny kurs na kierowcę pojazdu przewożącego wartości pieniężne.

Kursy dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i przewożących wartości pieniężne

Dużo Ośrodków Doskonalenia Kierowców proponuje specjalistyczne zajęcia dla tych, którzy pragną pozyskać upoważnienia na przemieszczanie się pojazdami uprzywilejowanymi albo wożącymi wartości pieniężne. Zazwyczaj można je podzielić na dwie partie: szkolenia zasadnicze oraz kursy uzupełniające. Pierwsze są obligatoryjne dla osób, które jedynie chcą uzyskać uprawnienia na kierowcę-konwojenta czy kierowcę pojazdu uprzywilejowanego. Kolejny typ poświęcany jest dla tych, co pragną polepszyć już posiadane kompetencje i poszerzyć wiadomości. Treningi poza tym obejmują część wykładową oraz część praktyczną. Ich zamierzeniem jest wydajne wyszkolenie użytkowników samochodów do bezkolizyjnego realizowania najrozmaitszych ruchów na drodze w niebezpiecznych sytuacjach, m in. slalomu, objeżdżania barier z jednorazowym hamowaniem albo kierowania pojazdem na niesamowicie wilgotnej ulicy, gdzie istnieje duże prawdopodobieństwo poślizgu. Nauczyciele w trakcie ćwiczeń zwracają szczególną uwagę na pozycję zajmowaną poprzez kierowcę za kółkiem kierownicy, szybkość obrotów (mianowicie koordynację ruchową), sztukę koncentracji podczas jazdy oraz pozostałych elementach mających wielkie znaczenie podczas prowadzenia. Co ponad to? Kierowcy w czasie warsztatów uczą się, w jaki sposób hamować, gdy auto osiąga nadzwyczajną prędkość albo zwalniać awaryjnie na ostrym zakręcie. Regularnie poświęca się czas na podróżowanie po trolejach, które mają odtwarzać zmienności klasycznej jezdni, mianowicie koleiny.

Czym jest jazda defensywna?

Nadrzędnym zamierzeniem jazdy defensywnej jest maksymalizowanie zysków z wyuczonych nawyków i manewrów. Chodzi tu o uprzedzanie konkretnych zajść na drodze, odpowiednią jej obserwację oraz kształtowanie pojedynczych manewrów. Zajęcia jazdy defensywnej są poświęcone praktycznie wszystkim kierowcom, albowiem szkolą jakim sposobem odpowiednio jechać po ulicach osiedlowych, w śródmieściu albo po trasie szybkiego ruchu. Z jego pomocą mamy możliwość w krótki i czytelny sposób wyuczyć się spokojnej jazdy, właściwego sygnalizowania światłami, wykorzystywania biegów czy dobierania pasu ruchu. Szkoleniowcy w momencie jazdy prezentują, jakie konkretny prowadzący posiada uchybienia, jak opanować odpowiednie nawyki oraz jak zachować się w okolicznościach kryzysowych. Podsumowując: sterowanie pojazdem w sposób defensywny musi być zawsze niezawodne. Kierowca powinien reagować w zgodzie z wykształconymi normami oraz zwyczajami, jechać wprawnie oraz niezmiennie. Jeżeli pragniesz wiedzieć więcej na temat kursów dla kierowców, wejdź w ten link – Kursy dla kierowców-konwojentów

Strona używa cookies
Ok